Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

O g ł o s z e n i e !
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Chorzelach odbędzie się 1 września 2014 r. według następującego harmonogramu:

  godz. 12.30 - inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły         

                            (uczniów obowiązuje zmiana obuwia),                        

 godz. 14.00 - msza święta w kościele parafialnym w Chorzelach,
godz. 15.00 - uroczystość  otwarcia basenu.                                                 

Uczniowie klas I-III biorą udział w inauguracji roku szkolnego, natomiast uczniowie klas IV-VI zobowiązani są do udziału w całej uroczystości pod opieką wychowawców.

Dyrektor szkoły

Weronika Zofia Wilkosz 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach
ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
tel/fax 0(29) 751 50 44
www.pspchorzele.pl
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl
Created by mgr Joanna Gazda