Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

:::ROK SZKOLNY 2016/2017 
   
INFORMACJA!

        Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach informuje, iż  31 października 2016 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .

       W wyżej wymienionym dniu  w godz. od 8.00 do godz. 16.00 w szkole będą  zorganizowane dla uczniów klas I-VI zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

      O udziale uczniów w w/w zajęciach decydują rodzice.

Powyższa informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły: pspchorzele.pl
 Sekretariat szkoły czynny:

poniedziałek – piątek

w godz. 7.30 – 15.30

Sekretarz Szkoły: Ewa Czaplicka 


 
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach
ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
tel/fax 0(29) 751 50 44
www.pspchorzele.pl
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl
Created by mgr Joanna Gazda